Vil du hjelpe et barn i Zambia med skoleplass i 2021

Response Network er en politisk og religiøs uavhengig hjelpeorganisasjon og medlem i innsamlingskontrollen. Vi tror at vennskap gir kjennskap og at hjelp fra folk til folk bidrar til utvikling og gode liv.